• Bijzondere Leden

    Volgens de statuten kent HCAW twee soorten bijzondere leden Ereleden en Leden van Verdienste. Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

    Een van de meest markante bestuurders in de geschiedenis van HCAW is oud-voorzitter John Derks. Hij werd begin 1987 voorzitter op een moment dat HCAW aan de rand van een faillisement stond. Onder zijn leiding kwam HCAW terug uit het dal een maakte in de 90'er jaren een grote bloeiperiode door. John kwam tijdens zijn leven niet voor op de lijst van ereleden, omdat hij dat zelf altijd resoluut van de hand wees. Daarom is begin 1994 de "John Derks Bokaal" in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een werkend lid, dat zich in het afgelopen (dus voorgaande) jaar of jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor HCAW. De prijs werd voor het eerst uitgereikt op 28 maart 1994. Sindsdien wordt de bokaal elk jaar uitgereikt tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie.

    Op 30 april 2003 ontving John Derks in Bussum mede voor zijn vele werk voor HCAW een koninklijke onderscheiding.

    John Derks overleed op 15 oktober 2015. Hij werd 86 jaar oud.

  • Ereleden

    HCAW heeft de volgende leden als Erelid benoemd:

    Erevoorzitters:

    Wim Boin

    John Derks

    Jan Kort

    Idsard van der Schouw

    Ereleden:

    Jo Amse

    Roy Berrevoets

    Joop van Bolhuis

    Jeffrey Cranston

    Jan Dalhuisen

    Annemieke van Kappel

    Ad Fijth

    Ade Fijth

    Rob Hoffman

    Ron Jaarsma

    Wil Kitslaar

    Lars Koehorst

    Jurjan Koenen

    Marja Kreuning

    Ruud Kreuning

    Ada Majoor

    Clive Mendes

  • Leden van Verdienste

    HCAW heeft de volgende Leden van Verdienste benoemd:

    Rinie Amse

    Adrie Berrevoets

    Ton de Bruijckere

    Frank de Bruin

    Jeannette Bus

    Feiko Drost

    Henk van der Graaf

    Jacky Hartman

    Tom Huisman

    Ruud Huijssteden de Wit

    Lies Jager

    Frans van Kappel

    Herry Keetelaar

    Corry Kleyer

    Wim Koenders

    Wilfried Lam

    Erma van Lamoen

    Craig McGinnis

    Cyril Middelkoop

    Rozet Middelkoop

    Toon Otte

    Fred Remmers

    Marja Ruisch

    Monique Seignette

    Eric Schellekens

    Gerrit Tiemens

    Joop van Voorst

  • John Derks Bokaal

    De John Derks bokaal is uitgereikt aan de volgende leden of vrijwilligers:

    1993: Ruud Huijssteden de Wit

    1994: Marie Otte

    1995: John Derks en Rob Bus

    1996: Feiko Drost

    1997: Madelon Beek

    1998: Hans Mantel

    1999: Wilfried Lam

    2000: Rozet en Cyril Middelkoop

    2001: Ria Schipper en Ria van Rosmalen

    2002: Dennis Vorst

    2003: Ans en Huub Baaij

    2004: Ron Schel

    2005: Ge de Bruijn

    2006: Cor van de Bosch

    2007: Joop van Voorst en Tom Huisman

    2008: Herry Keetelaar

    2009: Frank en Elly ter Hoeven

    2010: Collectief van privé sponsors

    2011: Frank Mooijman

    2012: Joanne Roelvink

    2013: Alex Nansink en Richard Spermon

    2014: Ruth Rebel

    2015: Henny Bus-Houweling