Gedragsregels Alcohol en Roken
Bij HCAW gelden de volgende regels voor het gebruik van alcohol en roken.


 

Huis- en gedragsregels voor het gebruik alcohol en roken in het Clubhuis, Relatie-units en Bestuurskamer

 

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

 

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

 

3. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

  • jeugdleiders, trainers van jeugdteam en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie,
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

 

4.Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank geweigerd worden.

 

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst.

 

6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondje van de zaak, zijn in de kantine niet toegestaan.

 

7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 

 

8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Zonodig kunnen zij ook van de accommodatie worden verwijderd

 

9. Coaches/spelers in functies en/of in tenue worden geacht niet te roken(wat dan ook) dan wel alcohol te drinken.

 

10. In de kantine wordt niet gerookt.

Terug | Afdrukken 30-10-2009 | Bestuur | 257
Zoeken

SPONSORS
Copyright 2015 HCAW | Built with AllUnited powered by IS4C | Sitemap