• Progressief ontwikkelingstraject Honkbal Hoofdklasse

  KNBSB, 

  29 oktober 2021

  De Hoofdklasse verenigingen en de KNBSB hebben overeenstemming over een meerjarig ontwikkelingstraject voor de Honkbal Hoofdklasse. Dit moet leiden tot een verbetering en professionalisering van de gehele competitie en deelnemende verenigingen, met als positief gevolg meer attractieve wedstrijden op hoog niveau en een impuls voor de sport.

  Al vele jaren wordt gesproken over het verbeteren van de Honkbal Hoofdklasse, hét uithangbord van de honkbalsport in Nederland en de beste competitie in Europa. De afgelopen maanden is met verschillende stakeholders gesproken over de toekomst van de Honkbal Hoofdklasse, de rol van de competitie in de zichtbaarheid en niveau van de sport en hoe deze positief te ontwikkelen. Uit de gesprekken en enquêtes is waardevolle informatie gekomen en zijn veel suggesties gedaan.

  Deze gesprekken hebben geleid tot een collectieve vergadering op dinsdag 5 oktober 2021 waar een schets is gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Hoofdklasse in de komende 3 tot 5 jaar.

  Op basis van de gepresenteerde doelstellingen én de stelling ‘De Honkbal Hoofdklasse is Topsport’ is geconcludeerd dat het geheel (verenigingen, KNBSB, deelnemers; spelers, coaches en officials, enz.) sterker/beter moet worden met een kwaliteitsimpuls naar boven en geen nivellering in het midden.

   

  Klik hier voor het hele artikel.