• Contributie 2019

  De contributie voor 2019 is als volgt:

  1. Verenigingssport (BeeBall, Honkbal en Softbal)

  • 22 jaar en ouder: € 255
  • 16 t/m 21 jaar: € 245
  • 13 t/m 15 jaar: € 240
  • 10 t/m 12 jaar: € 220
  • 9 jaar en jonger: € 200,00 (voor beeballers is dit inclusief pakhuur)

  De contributie voor de verenigingssport is leeftijdsgebonden. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 oktober 2019.


  2. Topsport

  • Honkbal Heren 1: voor de selectiespelers van Heren 1 geldt een individuele regeling.
  • Honkbal Heren 2: € 320
  • Honkbal Heren U23/H4: € 255
  • Softbal Dames 1: € 245

  Voor de topsport is de contributie afhankelijk van het team waarvoor de speler is geselecteerd.

   

  3. Donateurs:115

   

  Kortingen

  1. Dubbele leden:

  Leden die voor twee sporten (honkbal en softbal) als spelend lid staan ingeschreven betalen voor de 2e sport € 40. Op de contributiefactuur wordt dit om administratieve redenen berekend middels een korting op de contributie voor de 2e sport.

  3.  Werkende Leden:

  Spelende leden, die tevens staan ingeschreven als coach van een jeugdteam hebben recht op een korting op de contributie van € 50,00. Deze korting moet bij het bestuur worden aangevraagd. Na goedkeuring door het bestuur wordt de korting verrekend met de nog openstaande termijnen (automatische incasso) of terugbetaald.

   

  Betalingsregeling

  Spelende leden en donateurs kunnen gebruik maken van de mogelijkheid de contributie in termijnen te betalen. De contributie wordt dan middels automatische incasso in drie gelijke termijnen afgeschreven in de maanden januari, februari en maart.

  Leden die gebruik willen maken van de betalingsregeling dienen dit uiterlijk 15 januari via een e-mail door te geven aan de administratie (administratie@hcaw.nl). Met de e-mail wordt HCAW automatisch gemachtigd voor de automatische incasso. Deelname aan de betalingsregeling en automatische incasso wordt jaarlijks automatisch verlengd. 

  Leden die de betalingsregeling (en daarmee de automatische incasso!!) willen beëindigen dienen dat eveneens uiterlijk 15 januari van het betreffende verenigingsjaar door te geven aan de administratie (administratie@hcaw.nl).

  Nieuwe leden, die zich na 15 januari hebben gemeld, kunnen pas het volgend jaar deelnemen aan de betalingsregeling.

  Leden die geen gebruik maken van de betalingsregeling dienen de contributie in één keer te voldoen zoals aangegeven op de factuur.

 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

  Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

  Voor meer informatie zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.