• Covid-19 2020

  30 april 2020

   

  Vanaf maandag 4 mei aanstaande mag de jeugd tot en met 18 jaar weer gaan trainen! En wat zijn we blij. Om de training in goede banen te leiden zijn er vanuit de Overheid en onze Vereniging een aantal richtlijnen opgesteld. Hieronder volgt een opsomming:

  1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

  De trainingen worden buiten gegeven op de reguliere tijden en in overleg met de coach van het team. Wij adviseren u om contact te zoeken met de coach over het wel of niet starten met trainen. De trainingen zijn - vanwege deze bijzonder omstandigeheden - dan ook niet verplicht.

  Routing

  Bij het grote toegangshek (breed ca 5 meter) is de route voor betreden en verlaten van de accommodatie op de grond gemarkeerd.

  De Corona-Verantwoordelijke houdt toezicht op het respecteren van de richtlijnen (dus 1,5m onderlinge afstand en enkel toegang verlenen aan sporters en coaches/begeleiders).

  Het toegangshek is voorzien van een hangslot met cijfercode zodat eenieder die daartoe is aangewezen het hek kan openen voor aanvang van de trainingen, en uiteraard ook om als laatste het hek weer te sluiten.

  Om goed toezicht te kunnen houden op het betreden en verlaten van het terrein is dit de enige in- en uitgang voor alle sporters/gebruikers. 

  De gemeente zal streng toezien op het naleven van een strikt beleid. Hiertoe zal op gezette tijden controle plaatsvinden van openingstijden van het complex en aanwezige personen. Wij verzoeken dan ook spelers vanaf 16 jaar een (kopie van) een identiteitsbewijs mee te nemen. 

   

  In het algemeen gelden onderstaande veiligheids- en hygienemaatregelen.

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
  (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
  naar huis.

   

  Meer specifieke informatie vind je op de volgende pagina's:

  voor coaches/trainers en vrijwilligers

  voor sporters

  voor ouders/verzorgers