• Covid-19 voor trainers/coaches/vrijwilligers

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

  In het algemeen:

  • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training
  gaat geven;

  • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

  • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten
  worden;

  • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen
  enkel moment toegestaan;

  • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat
  kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

  • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen
  waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

  • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

  • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
  gebeurt;

  • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

  • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

  • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

  • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen
  moeten na afloop direct vertrekken;

  • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct
  naar huis gaan;

  • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk
  is;

  • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  • was of desinfecteer je handen na iedere training;

  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  HCAW draagt zorg voor een plek waar de handen kunnen worden gewassen. Daarnaast zal er in het materiaalhok desinfectiespray en plastic handschoenen worden neergezet voor het reinigen van gebruikt trainingsmateriaal voor en na afloop van de training.

   

  REINIGING MATERIALEN

  Aan het begin en na afloop van iedere training moeten de trainingsmaterialen worden gedesinfecteerd. HCAW zal hiertoe in het materiaalhok achter de kantine een spray plaatsen, inclusief plastic handschoenen. In dit hok houden we ook 1.5m afstand van elkaar en kunnen slechts twee personen tegelijk naar binnen.


  Spelers en coach kunnen bij aanvang en afsluiting van de training hun handen wassen op het daarvoor aangegeven punt op het terrein. De SSLH zorgt voor een mobiele zeepdispenser.

   

  Vanuit de SSLH:

  Toegang tot de accommodatie.

  Het grote toegangshek gaat max. 10 minuten voor aanvang van de trainingen open voor de sporters. Ouder/verzorger/begeleider heeft geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. Tijdens de trainingen is het hek gesloten. Direct na de training wordt het hek enkel even geopend om de sporters naar huis te laten gaan. Openen, sluiten en controle op het toegangshek wordt gedaan door de aanwezige Corona-Verantwoordelijke, aangesteld door HCAW en herkenbaar aan een hesje.

  Toilet.

  Op trainingsdagen zijn de toiletten van de kantine open. De Corona-Verantwoordelijke kan toezicht houden op het gebruik van de toiletten en het respecteren van de 1,5m afstand. (dus slechts één persoon tegelijk in deze entree-toiletruimte). De kantine zelf is en blijft uiteraard gesloten. 

   EHBO-faciliteiten en AED.

  De AED hangt naast de fysio-ruimte en is altijd bereikbaar. De EHBO-koffer staat op de bank of tafel in de toiletruimte van de kantine, welke tijdens de trainingsdagen open is voor uitzonderlijk gebruik van toilet en evt. medische calamiteiten.

  Accommodatie-Coördinator.

  De SSLH is als beheerder van de accommodatie hiervoor verantwoordelijk. Zoals reeds gebruikelijk is Carel van Joolen ons directe aanspreekpunt voor de Gemeente.

  Veiligheid- en Hygiëneregels hangen op de volgende locaties;

  - het toegangshek bij de entree van de accommodatie.

  - de entree/deur van de kantine/toiletten.

  - Naast de AED

  - de toegangshekken bij de dug-outs van de velden 1, 2, en 3.

  - aan de buitenzijde van de dug-outs van de overige velden, dus veld 4, 5 en 6.

  Routing

  Bij het grote toegangshek (breed ca 5 meter ) is de route voor betreden en verlaten van de accommodatie op de grond gemarkeerd.

  De Corona-Verantwoordelijke houdt toezicht op het respecteren van de richtlijnen (dus 1,5m onderlinge afstand en enkel toegang verlenen aan sporters en coaches/begeleiders).

  Het toegangshek is voorzien van een hangslot met cijfercode zodat eenieder die daartoe is aangewezen het hek kan openen voor aanvang van de trainingen, en uiteraard ook om als laatste het hek weer te sluiten.

  Om goed toezicht te kunnen houden op het betreden en verlaten van het terrein is dit de enige in- en uitgang voor alle sporters/gebruikers. 

  Kantine, kleedruimtes en alle overige ruimtes.

  Deze ruimtes blijven gesloten voor een ieder, enige uitzonderingen in deze zijn;

  - Fred Burgstede en Cees vd Berg, beiden verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van onze accommodatie.

  - Trainers en/of coaches hebben toegang tot de kliko-ruimte achter de kantine. Zij kunnen hier hun speelmaterialen pakken en opbergen. 

   

  TOT SLOT: DRINGEND VERZOEK VANUIT DE SSLH

  In het “OUDE-NORMAAL” waren de vrijwilligers van de SSLH, denk hierbij met name aan Fred en Cees, altijd te benaderen voor hand- en/of spandiensten. Of dit nu ging om materialen, gevonden voorwerpen, herstelwerkzaamheden of het lenen van spullen zoals gereedschap of rijdend materieel, op hun eigen wijze stonden ze altijd voor iedereen klaar.

  MAAR: we moeten ons realiseren dat onze vrijwilligers door hun leeftijd tot de verhoogde risicogroep behoren. Met deze wetenschap, dus de leeftijd en altijd bereidwilligheid, wil ik iedereen verzoeken om onze vrijwilligers niet in de verleiding te brengen om tot onnodig contact te komen. Hiermee bedoel ik te zeggen dat het nu niet gepast is om de heren te benaderen voor dergelijke zaken. Mocht er, om welke reden ook, aanleiding zijn om zaken aan de orde te stellen of verzoeken tot onderhoud, reparatie of herstelwerkzaamheden nodig zijn, dan kan hiervoor de SSLH benadert worden.