• Voor sporters

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
  koorts (vanaf 38 C°);


  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als
  iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

  • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat
  de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

  • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

  • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

  • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

  • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt
  ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht
  op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en
  bestuursleden;

  • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
  personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is
  deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

  • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet
  nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen
  met water en zeep of reinigingsdoekjes;

  • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

  • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  • Spelers vanaf 16 jaar verzoeken wij een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs mee te nemen voor het geval er wordt gehandhaafd op het terrein.