• Coronamaatregelen verlengd, versoepeling voor jeugd

  De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de geldende coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd.

  1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

  Protocol voor honkbal- en softbalsport

  Deze versoepeling van de maatregelen vraagt nog wel om een goede uitwerking. Op dit moment vindt er veel overleg plaats tussen NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) over hoe de versoepeling vorm te geven. Dat gaat in twee delen:

  1. Vanuit de sport en VSG wordt op dit moment allereerst gewerkt aan een generiek sportprotocol. De KNBSB is hier zeer nauw bij betrokken.
  2. Vanuit het generieke sportprotocol werkt de KNBSB aan een specifiek protocol gericht op de honkbal- en softbalsport.

  Publicatie protocol

  Onze verwachting is dat het generieke sportprotocol in de loop van vrijdag 24 april door NOC*NSF wordt opgeleverd. Wij streven ernaar dit protocol samen met het sportspecifieke protocol vanuit de KNBSB in de loop van vrijdag te communiceren richting de verenigingen.

   

  Klik hier voor het officiele bericht.