• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  VEILIGE SPORTOMGEVING - INTRODUCTIE


  HCAW wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: honkbal en/of softbal. Om dit te waarborgen werkt HCAW conform de regels zoals die worden aanbevolen door de KNBSB en NOC*NSF.

  Zie bijgaande links voor meer informatie hierover:

   

  Met de aanstelling van een Vertrouwenscontact persoon (VCP), Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders en streven we naar een veilige sportomgeving voor alle leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers van HCAW. 

   

  Waarom een VOG?

  Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van de leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

  Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is gratis voor verenigingen en is één van de maatregelen die een honkbal- en softbalvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of criminaliteit te verkleinen. 

  Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie binnen een vereniging. Een VOG is daarom in verschillende gevallen nodig; bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie, waarin men werkt met vertrouwelijke gegevens, jeugdleden of geld. Steeds meer sportverenigingen vragen dan ook een VOG van hun vrijwilligers. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen. Het vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de honkbal- en softbalvereniging kan uitoefenen.


  Van wie willen wij een VOG hebben?

  Wij willen dat elke vrijwilliger die een functie vervult waarbij men werkt met vertrouwelijke gegevens, jeugdleden of geld van de vereniging een VOG kan laten zien.

   

  En als ik nou geen VOG wil aanvragen?

  Dat kan en dat respecteren wij uiteraard. Wel behouden wij ons het voorrecht om vrijwilligers zonder (geldig) VOG niet in te zetten op een functie waarbij men werkt met vertrouwelijke gegevens, jeugdleden of geld.

   

  Registratie van de VOG

  De procedure die wij als vereniging hanteren is als volgt;

  Iedereen die de VOG-verklaring heeft ontvangen dient deze originele verklaring aan de secretaris te tonen. De secretaris zal het origineel op echtheid controleren. Na controle zal dit worden geregistreerd in Sportlink en om de drie jaar worden herhaald. De verklaring wordt dus niet opgenomen in de administratie van de vereniging.