• Opzeggen lidmaatschap

    Opzeggen lidmaatschap:

    Leden die hun lidmaatschap wensen te beeindigen, moeten dat uiterlijk voor 31 december van het betreffende verenigingsjaar doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@hcaw.nl. Dus niet opzeggen via je coach/trainer!

    Indien je na 31 december je lidmaatschap opzegt dan is het in principe niet mogelijk een gedeelte van je contributie terug te krijgen.

    In het geval van een langdurige blessure of verhuizing kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.