• Stukje van de Penningmeester

    Een honkbal club is geen commercieel bedrijf. Het doet het bestuur en mij persoonlijk dan ook goed dat, ondanks dat we door Corona maar beperkt in staat zijn geweest om ons “product" te leveren, bijna alle leden hun contributie hebben betaald. De teller staat op meer dan 80%. Ik zou graag willen zien dat we voor de zomer op 100% staan en roep alle leden die (een deel) van hun contributie nog niet hebben betaald dat spoedig te doen. Mocht er door omstandigheden maatwerk nodig zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen.

    Contributie is maar een deel van de inkomsten van de club, helaas staat ook de kantine en een groot deel van de verhuur van hal en velden stil, terwijl de vaste kosten doorlopen. Gelukkig ziet het ernaar uit dat dit snel gaat veranderen. Ondanks dat HCAW veel steun ontvangt van verschillende Corona-subsidies, blijft het financieel een zware tijd. Terwijl we als club nu juist willen investeren in zaken zoals jeugd, topsport en accommodatie. Namens het bestuur, dank aan alle leden die zo trouw hun contributie hebben voldaan!

    Met vriendelijk groet,

    Maarten Koning
    penningmeester HCAW.