• Nieuwe Bestuurssamenstelling

    Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 21 maart, is Bas Veerman met algemene stemmen herkozen als voorzitter. Bas heeft deze functie de afgelopen drie jaar uitgeoefend en plakt er nog een termijn van drie jaar aan vast.
    Secretaris Evelyn Hendrikse, die tegelijkertijd met Bas aantrad, heeft besloten te stoppen om het iets rustiger aan te kunnen doen. We bedanken Evelyn hartelijk voor alle arbeid die ze voor de club heeft verricht. Op een later moment zal er nog op passende wijze afscheid worden genomen.

     

    Tijdens de vergadering hebben twee leden zich gemeld om de taken van Evelyn over te nemen. Na een prettig gesprek met het bestuur hebben Nancy Groenemans en Han Monsees zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur. Bij de volgende ledenvergadering zal hun verkiezing formeel gemaakt worden. Han en Nancy zullen echter wel per direct hun werkzaamheden oppakken.

    Het bestuur van HCAW bestaat daarmee uit vier leden: voorzitter Bas Veerman, penningmeester Leon  Douma, secretaris Han Monsees en algemeen lid Nancy Groenemans.