• Voor ouders en verzorgers

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:


  • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
  aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;


  • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;


  • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/
  sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;


  • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren)
  gepland staat;


  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid en/of koorts;


  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/
  of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten
  en naar buiten;


  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
  het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze
  persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;


  • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;


  • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;


  • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens
  als na de training van jouw kind(eren);


  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;


  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
  bestuursleden;


  • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één
  ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar
  geldende protocol nageleefd moet worden;

  • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken
  plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.