• Covid-19 2020/2021

  UPDATE 1 februari 2021 vanuit de KNBSB:

  "Beste coaches,

  Naar aanleiding van de coachbijeenkomst en het gesprek over het trainen met tweetallen, heb ik vandaag contact gehad met NOC*NSF. Zij hebben bevestigd dat onderstaande kan/mag:

  Een vereniging kan BUITEN trainen met ZICHTBARE en VASTE tweetallen (exclusief trainer) op 1,5 METER onderlinge afstand.

  De afstand tussen tweetallen moet minimaal 1,5 meter zijn, maar om zichtbare tweetallen te houden is het verstandig om deze afstand MINIMAAL DRIE METER te houden.

  De trainer mag de groep collectief toespreken om een toelichting te geven op bijvoorbeeld de uitgezette onderdelen/stations of een instructie geven, ZOLANG HET ZICHTBAAR IS DAT DE GROEP UIT TWEETALLEN BESTAAT en de onderlinge afstand 1,5 meter wordt gehanteerd.

  Er wordt geen maximum aantal trainers per training gesteld, maar dient in verhouding met de groep te zijn.

  Bij gebruik van materiaal door meerdere groepjes, dient het materiaal tussentijds te worden gedesinfecteerd."

  Let op: door de huidige avondklok is trainen in de avonduren nog niet mogelijk. Er kan in het weekend, overdag worden getraind. Graag hiertoe contact opnemen met Ge de Bruijn voor het afspreken van een tijdslot.

  ---------- 

  In het algemeen gelden onderstaande veiligheids- en hygienemaatregelen.

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • houd standaard 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
  naar huis.

   

   

   

  Meer specifieke informatie vind je op de volgende pagina's:

   

  voor coaches/trainers en vrijwilligers

   

  voor sporters

   

  voor ouders/verzorgers