• Rob Bus Secretaris a.i.

  Irma du Bois heeft ons medegedeeld dat zij onvoldoende tijd heeft om haar rol als secretaris van de vereniging te kunnen blijven uitvoeren.

  Wij hebben Rob Bus bereid gevonden de functie van secretaris a.i. in ieder geval tot de komende algemene ledenvergadering op zich te nemen. Na akkoord door de leden zal hij daarna nog één jaar aanblijven. Gedurende die tijd zal hij naast het reguliere werk als secretaris, zich richten op het in gang zetten resp. afronden van een aantal projecten, die nog op de plank liggen, zoals nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.

  Rob is geen onbekende in het vak. In de periode van 1987 t/m 2002 was hij, verdeeld over twee periodes, eerder tien jaar secretaris van HCAW.

  Wij bedanken Irma hartelijk voor het vele werk dat zijn de afgelopen jaren voor HCAW heeft verricht.

   

  Namens het bestuur,

  Huib Schrijvers, voorzitter