• Contributie 2018

   

  De contributie voor 2018 is als volgt:

  1. Breedtesport Softbal

  • Senioren (22 jaar en ouder): € 250,00
  • Junioren (16 t/m 21 jaar): € 240,00
  • Aspiranten (13 t/m 15 jaar): € 225,00
  • Pupillen (10 t/m 12 jaar): € 205,00


  2. Breedtesport Honkbal & Beeball

  • Senioren (22 jaar en ouder): € 250,00
  • Junioren (16 t/m 21 jaar): € 240,00
  • Aspiranten (13 t/m 15 jaar): € 235,00
  • Pupillen (10 t/m 12 jaar): € 215,00
  • Beeball (9 jaar en jonger): € 195,00 (inclusief huur pakken)


  3. Topsport Honkbal (Heren 1, Heren 2 en Junioren U20)

  • Heren 1: voor de selectiespelers van Heren 1 geldt een afwijkende contributieregeling.
  • Heren 2: € 315,00
  • Junioren U20: € 265,00

  Voor de breedtesport (beeball, honkbal en softbal) geldt een leeftijdsgebonden contributie. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 oktober 2018.

  Voor de topsport is de contributie afhankelijk van het team waarvoor de speler is geselecteerd.

  4. Donateurs:115

   

  Kortingen

  1. Dubbele leden:

  Leden die voor twee sporten (honkbal en softbal) als spelend lid staan ingeschreven betalen voor de 2e sport € 35. Op de contributiefactuur wordt dit om administratieve redenen berekend middels een korting op de contributie voor de 2e sport.

  3.  Werkende Leden:

  Spelende leden, die tevens staan ingeschreven als coach van een jeugdteam hebben recht op een korting op de contributie van € 50,00. Deze korting moet bij het bestuur worden aangevraagd. Na goedkeuring door het bestuur wordt de korting verrekend met de nog openstaande termijnen (automatische incasso) of terugbetaald.

   

  Betalingsregeling

  Spelende leden en donateurs kunnen gebruik maken van de mogelijkheid de contributie in termijnen te betalen. De contributie wordt dan middels automatische incasso in drie gelijke termijnen afgeschreven in de maanden januari, februari en maart.

  Leden die gebruik willen maken van de betalingsregeling dienen dit uiterlijk 15 januari via een e-mail door te geven aan de administratie (administratie@hcaw.nl). Met de e-mail wordt HCAW automatisch gemachtigd voor de automatische incasso. Deelname aan de betalingsregeling en automatische incasso wordt jaarlijks automatisch verlengd. 

  Leden die de betalingsregeling (en daarmee de automatische incasso!!) willen beëindigen dienen dat eveneens uiterlijk 15 januari van het betreffende verenigingsjaar door te geven aan de administratie (administratie@hcaw.nl).

  Nieuwe leden, die zich na 15 januari hebben gemeld, kunnen pas het volgend jaar deelnemen aan de betalingsregeling.

  Leden die geen gebruik maken van de betalingsregeling dienen de contributie in één keer te voldoen zoals aangegeven op de factuur.

 • Jeugdsportfonds

  Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

  Wie komen in aanmerking?

  Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.

  Wat is het bedrag?

  Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

  Voor meer informatie zie: www.jeugdsportfonds.nl.