• Contributie 2023

  1. Verenigingssport (BeeBall, Honkbal en Softbal) 

  • 22 jaar en ouder: € 275
  • 16 t/m 21 jaar: € 260
  • 13 t/m 15 jaar: € 260
  • 10 t/m 12 jaar: € 230
  • 9 jaar en jonger: € 230 (voor beeball inclusief pakhuur)
  • Slowpitch: €150

  De contributie voor de verenigingssport is leeftijdsgebonden. 

  • KNBSB: het opschuiven van de peildatum voor de leeftijdscategorieën in de honkbal- en softbal jeugdcompetities van 1 oktober naar 31 december.  Met de wijziging lopen we weer in de pas met de WBSC, met de berekening van de bondscontributie en ook met de peildatum die de meeste basisscholen op dit moment hanteren.Voor een speler/speelster wordt aangehouden de leeftijd die hij/zij in het lopende kalenderjaar bereikt. Met andere woorden: een speler speelt U21 in het jaar waarin hij/zij 16 wordt.

  2. Topsport

  • Honkbal Heren 1: voor de selectiespelers van Heren 1 geldt een individuele regeling.
  • Honkbal Heren 2 EN A-lijn jeugd (Pupillen 1, Aspiranten 1 en Junioren 1): basiscontributie (zie hierboven) + € 60

  3. Donateurs

  • Contributie € 120

  4. Korting

  Dubbele Leden:

  Leden die voor twee sporten (honkbal en softbal) als spelend lid staan ingeschreven betalen voor de 2e sport € 40. Op de contributiefactuur wordt dit om administratieve redenen berekend middels een korting op de contributie voor de 2e sport. 

  Werkende Leden:

  Spelende leden, die tevens staan ingeschreven als coach van een jeugdteam hebben recht op een korting op de contributie van € 50. Deze korting moet bij het bestuur worden aangevraagd. Na goedkeuring wordt de korting terugbetaald.

  Betalingsregeling

  Spelende leden en donateurs kunnen de contributie in termijnen betalen. De contributie wordt dan middels automatische incasso in drie gelijke termijnen afgeschreven in de maanden februari, maart en april.

  Leden die gebruik willen maken van de betalingsregeling moeten dit uiterlijk 15 januari op 'Mijn HCAW' doorgeven en daarbij een machtiging afgeven.

  Nieuwe leden, die zich na 15 januari hebben gemeld, kunnen pas het volgende jaar deelnemen aan de betalingsregeling. Tussentijdse instromers krijgen een comtributiefactuur toegestuurd.

  NB: Leden die geen gebruik maken va de betalingsregeling dienen de contributie in een keer te voldoen, zoals aangegeven op de factuur. Je krijgt hiervoor in februari een betalingslink toegestuurd.

  Vragen over betalingen kunnen worden gesteld via administratie@hcaw.nl. 

  Opzeggen lidmaatschap:

  Leden die hun lidmaatschap wensen te beeindigen, moeten dat uiterlijk voor 31 december van het betreffende verenigingsjaar doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@hcaw.nl. Dus niet opzeggen via je coach/trainer!

  Indien je na 31 december je lidmaatschap opzegt dan is het in principe niet mogelijk een gedeelte van je contributie terug te krijgen.

  In het geval van een langdurige blessure of verhuizing kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

  Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

  Voor meer informatie zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.