• Contributie 2021

  1. Verenigingssport (BeeBall, Honkbal en Softbal) 

  • 22 jaar en ouder: € 265
  • 16 t/m 21 jaar: € 255
  • 13 t/m 15 jaar: € 250
  • 10 t/m 12 jaar: € 230
  • 9 jaar en jonger: € 210 (voor beeball inclusief pakhuur)

  De contributie voor de verenigingssport is leeftijdsgebonden. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 oktober 2021.

  2. Topsport

  • Honkbal Heren 1: voor de selectiespelers van Heren 1 geldt een individuele regeling.
  • Honkbal Heren 2: € 325
  • Softbal Dames 1: € 250

  Voor de topsport is de contributie afhankelijk van het team waarvoor de speler is geselecteerd.

  3. Donateurs

  Contributie: € 120

  Korting

  Dubbele leden
  Leden die voor twee sporten (honkbal en softbal) als spelend lid staan ingeschreven betalen voor de 2e sport € 40. Op de contributiefactuur wordt dit om administratieve redenen berekend middels een korting op de contributie voor de 2e sport. 

  Betalingsregeling

  Spelende leden en donateurs kunnen de contributie in termijnen betalen. De contributie wordt dan middels automatische incasso in drie gelijke termijnen afgeschreven in de maanden januari, februari en maart.

  Leden die de betalingsregeling (en daarmee de automatische incasso!!) willen beëindigen, moeten dat eveneens uiterlijk 15 januari van het betreffende verenigingsjaar doorgeven aan de administratie (administratie@hcaw.nl).

  Nieuwe leden, die zich na 15 januari hebben gemeld, kunnen pas het volgend jaar deelnemen aan de betalingsregeling. Tussentijdse instromers krijgen een comtributiefactuur toegestuurd.

   

  Opzeggen lidmaatschap:

  Het lidmaatschap kan worden opgezegd voor 15 januari van het betreffende seizoen. De opzegging dient per mail te geschieden naar ledenadministratie@hcaw.nl

  Opzeggen na 15 januari voor het betreffende seizoen neemt een betalingsverplichting met zich mee.

   
 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

  Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

  Voor meer informatie zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.