• Dankbaar en trots op onze leden!

    Vandaag kregen wij als bestuur te horen dat, ondanks de Coronatijd, 85-90% van onze leden zich solidair heeft verklaard aan de club door het betalen van hun contributie. Wij zijn blij dat in deze moeilijke tijd, waarin inkomsten niet vanzelfsprekend zijn en creativiteit meer dan ooit van ons wordt verlangd, jullie onze mooie vereniging zijn blijven steunen.

    Uit het diepst van ons hart; dankjewel!

    Nu op naar 1 juli, waarna ouders en toeschouwers weer welkom zijn op ons complex (uiteraard wel met de anderhalve meter regeling), competities weer starten en de kantine weer open kan.

    #wijzijndankbaar

    Bas, Maarten, Gaby, Daphne en Evelyn