• Gezocht: vrijwilliger voor de financiële administratie van HCAW

    Wat velen van jullie wellicht niet weten is dat er achter de schermen behoorlijk wat administratieve werkzaamheden worden verricht. De afgelopen jaren werd dit gedaan door Henny Bus. Henny wil aan het einde van dit jaar het stokje overdragen aan iemand anders en is graag bereid om hier een gedegen overdracht van te maken. Uiteraard zijn wij Henny zeer erkentelijk voor het vele en goede werk dat zij voor ons heeft gedaan (en nog steeds doet) en gaan derhalve op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze vrijwilligersfunctie.

    Wie binnen de Vereniging is in de gelegenheid om dit werk over te nemen voor onbepaalde tijd? Het betreft de financiele administratie, met alle bijbehorende taken als o.a. betalingen, inboeken en administreren, de contributiecyclus en donateuren, derhalve is het hebben van een financiele achtergrond een pre. Qua tijdsbesteding zal dit een paar uur per maand zijn en tijdens de contributiecyclus en/of ALV-vergaderingen mogelijk iets meer.

    Wij kunnen ons voorstellen dat je eerst iets meer wilt weten over deze functie. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze penningmeester Maarten Koning. Hij is bereikbaar via penningmeester@hcaw.nl.