• Eerste terugkoppeling Ledenraadpleging

  Beste HCAW-ers,

  We hebben eind augustus aan alle leden, vrijwilligers en andere betrokken bij HCAW een vragenlijst gestuurd over een aantal belangrijke onderwerpen, die te maken hebben met de toekomst van onze vereniging. We zijn blij verrast dat er massaal gereageerd is op de vragenlijst. Hij is maar liefst 168 keer ingevuld! Dat toont maar weer aan hoe betrokken iedereen is bij het welzijn van ons cluppie.

  We wilden weten hoe jullie dachten over ledenwerving, kosten & baten en topsport. Alhoewel we natuurlijk niet alles konden vragen en sommige vragen misschien een open deur leek, wilden we wel de peilstok er in steken om te zien of bepaalde zaken breed gedeeld werden. We geven een beknopte uitslag van de vragenlijst.

  ----------------------

  SAMENVATTING LEDEN VRAGENLIJST

  Ledenwerving

  Respondenten zijn verdeeld als het gaat om het investeren in nieuwe spelvarianten als een manier om meer leden te werven. 40% van de respondenten ziet dit zitten en 37% wil dit niet.

  Een overgrote meerderheid wil wel dat HCAW budget alloceert aan het bezoeken van basisscholen om de sport te promoten en daar leden te werven. 

   Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

  Kosten & baten

  Respondenten snappen goed dat als de inkomsten minder zijn, je daar je uitgaven op moet aanpassen. Maar liefst 40% van de respondenten is ook bereid zich actief in te zetten om de inkomsten te vergroten en te helpen om sponsoren te vinden (of zelf te sponsoren). 45% van de respondenten zou ook een contributieverhoging goedvinden om daarmee de kosten beter te dekken.

  Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

  We vroegen 2 gebieden te noemen waar geld heen moet als we meer inkomsten weten te genereren. Top 5 antwoorden zijn:

  1) Training/materiaal 

  2) Promotie van de sport op basisscholen

  3) Heren 1 beter maken

  4) Investeren in nieuwe spelvarianten

  5) Verbeteren van de clubfaciliteiten 

  Topsport

  Het is overduidelijk topsport hoort bij HCAW, daar is 86% het mee eens en zij beseffen dat dit geld kost, maar het alternatief zonder topsport lijkt nog droeviger. Daarom is ook een groot deel van de respondenten ervan overtuigd dat als we meer inkomsten weten te genereren, dat dit naar topsport moet toevloeien ook al weet iedereen dat topsport op dit moment een enorme hap van de begroting inneemt.


   

   

  Praat mee op 20 oktober

  We doen nogmaals een oproep om je aan te melden om over deze onderwerpen verder te praten. Ook als je je al via de vragenlijst had aangemeld. We hebben van veel mensen slechts beperkte contactgegevens gekregen. We willen met jullie kijken op welke wijze we ledenwerving kunnen verbeteren, inkomsten kunnen vergroten en hoe we op financieel verantwoorde wijze topsport kunnen bedrijven.

  We maximeren op 15 mensen zodat we effectief kunnen vergaderen. Deze vergadering zal online plaatsvinden. De deelnemers zullen we hierover tzt goed informeren.

  Aanmelden meepraten (klik hier).

  -----------------------------------------------------------------

   

  Voor in de agenda

  Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 november

  Het streven is om op maandag 2 november aanstaande een ALV te beleggen, waarin we o.a. de uitkomsten van de voornoemde vergadering willen voorleggen aan de aanwezigen. Een klein voorbehoud moeten we maken op de vorm van vergaderen, op de dan geldende corona maatregelen.

  Wordt vervolgd.