• Statement HCAW (Neptunus/Corona)

  Op maandagavond 28 september jl. speelde HCAW in de Honkbal Hoofdklasse een wedstrijd tegen Curaçao Neptunus. De aanloop naar deze wedstrijd alsmede de wedstrijd zelf en de daarna verspreidde berichtgevingen via diverse media geven ons als bestuur aanleiding om hierop te reageren.

  Voorafgaand aan de serie met Curaçao Neptunus heeft onze Manager Tophonkbal op woensdag 23 september jl. telefonisch contact gehad met de vice-voorzitter van Curaçao Neptunus. Tijdens dit gesprek heeft Curaçao Neptunus gemeld dat een speler van Curaçao Neptunus sinds woensdag 23 september klachten heeft en de vereniging hem direct commercieel op corona heeft laten testen. De speler is vanaf dat moment en in afwachting van het resultaat van de test in quarantaine geweest. Hij is niet meer bij het team geweest en speelde ook niet bij de wedstrijden tegen HCAW.

  Tevens werd vermeld dat deze speler sinds dinsdag 22 september voor het laatst bij de groep (Neptunus) is geweest en dat hij pas op woensdag 23 september klachten heeft gekregen. Afgelopen vrijdag bleek dat de speler positief was getest. Het advies dat de GGD aan de speler had meegegeven voor de medespelers is door Curaçao Neptunus en bond overgenomen; het in acht nemen van de hygiëne- en afstand maatregel, alert zijn op klachten en dat er geen extra risico is voor medespelers.

  Er is/was geen reden om wedstrijden niet te laten plaatsvinden. Curaçao Neptunus heeft gelijktijdig met het informeren van de vereniging ook de KNBSB geïnformeerd. De Manager Tophonkbal van HCAW meende er goed aan te doen om dit voorval niet te delen met de betrokken mensen binnen de eigen vereniging, waaronder bestuur en coaches. Curaçao Neptunus had de situatie adequaat opgepakt en het advies van de GGD gaf onvoldoende aanleiding om onnodig paniek te veroorzaken. Hij wilde de rust bewaren.

  Achteraf vinden we dat deze situatie intern met de betrokken besproken had moeten worden, alvorens een eigen conclusie te trekken. De KNBSB heeft omtrent deze situatie zelf geen contact opgenomen met HCAW, omdat Curaçao Neptunus HCAW al had geïnformeerd en de communicatie tussen beide verenigingen gaande was. Alle drie de partijen waren inhoudelijk op de hoogte van de situatie.

  De andere kwestie aangaande deelname van de Belgische speler van Curaçao Neptunus is volgens de reglementen van de KNBSB mogelijk. Er geldt ook geen inreisverbod voor Belgische spelers die in Nederland op het hoogste niveau sporten.

  Het bestuur van HCAW betreurt de gang van zaken rondom deze wedstrijden en de ontstane ophef. Wij zijn een groot voorstander van transparant communiceren en een dergelijke situatie had nogmaals met de direct betrokkenen moeten worden besproken.

  Namens het bestuur van HCAW,

  Bas Veerman, voorzitter

  voorzitter@hcaw.nl