• Contributie inning

  Afgelopen week is de contributie inning van start gegaan voor aankomend seizoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we verzuimd om hier vooraf een bericht over te sturen, waarvoor onze welgemeende excuses!

  Tijdens de vorige ALV is besloten dat het contributiebedrag dit jaar met € 10 wordt verhoogd. 

  Vanwege Covid-19 en de daarmee gemoeide restricties is vorig jaar het volledige bedrag aan contributie geind, met een kanttekening dat als het financiele jaar meevalt er opnieuw wordt bekeken of een compensatie mogelijk is voor onze leden. Het financiele jaar 2020 is bijna afgerond en tijdens de komende - nog in te plannen ALV - willen we dit onderwerp graag agenderen. De leden van de Vereniging kunnen dan terplekke beslissen of er wel of geen compensatieregeling met terugwerkende kracht wordt toegepast. Zodra er een ALV wordt uitgeschreven komen we uiteraard asap bij jullie terug.

  Voor wat betreft de contributie inning voor het nieuwe seizoen: ook dit seizoen is het voor ons lastig te voorspellen hoe e.e.a. zal verlopen. Zeker is dat wij als Vereniging - gelijk aan vorig jaar - er alles aan gaan doen om zoveel mogelijk te honk- en softballen of beter honk- en softbalmomenten te gaan creeren. 

  Uiteraard hopen wij dat onze leden de Vereniging blijven steunen in deze moeilijke tijd en ook dit jaar de contributie betalen. Vanzelfspreken kunnen we eind van het seizoen wederom kijken of er compensatiemogelijkheden zijn en die laten vaststellen in de ALV.

  Mogen wij op jullie rekenen? 

  Namens het bestuur van HCAW, Evelyn Hendrikse, secretaris