• ALV 28 april 2022

  Beste leden,

  Op donderdag 28 april aanstaande is de volgende ALV belegd. In tegenstelling tot de voorgaande editiies zal deze vergadering weer plaatsvinden in de kantine van HCAW vanaf 20 uur 's avonds. Het bestuur nodigt jullie van harte uit om aanwezig te zijn en mee te denken/kijken/adviseren, want HCAW dat zijn wij allemaal!

  De agenda, notulen van de vorige vergadering en overige stukken zijn gedeeltelijk al te vinden onder het kopje Mijn HCAW. Binnenkort volgende hier ook de financiele stukken.

  Om maximale deelname te stimuleren volgt hieronder alvast de agenda voor deze avond.

   

  ALGEMENE LEDENVERGADERING HCAW Donderdag 28 april 2022 

  aanvang: 20 uur  -  locatie: Kantine HCAW 

  AGENDA 

  1. Opening door de voorzitter 

  2. Vaststellen agenda 

  3. Mededelingen en ingekomen stukken 

  4. Aandachtspunten komende periode

  • De Vereniging HCAW, voor, door en met elkaar!

  • 2022: Laatste jaar van driejarig termijn huidig hoofdbestuur

  • Internationaal Jeugdtoernooi

  • Clubtoernooi

  5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 14 juni 2021

  6. Financiën 

  a. Jaarrekening 2021 inclusief goedkeuring 

  b. Verslag Kascommissie 

  c. Begroting 2022 

  d. Contributieverhoging/-model 

  7. Rondvraag/wvttk

  8. Sluiting