• Bijzondere Leden

  Volgens de statuten kent HCAW twee soorten bijzondere leden Ereleden en Leden van Verdienste. Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

  Een van de meest markante bestuurders in de geschiedenis van HCAW is oud-voorzitter John Derks. Hij werd begin 1987 voorzitter op een moment dat HCAW aan de rand van een faillisement stond. Onder zijn leiding kwam HCAW terug uit het dal een maakte in de 90'er jaren een grote bloeiperiode door. John kwam tijdens zijn leven niet voor op de lijst van ereleden, omdat hij dat zelf altijd resoluut van de hand wees. Daarom is begin 1994 de "John Derks Bokaal" in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een werkend lid, dat zich in het afgelopen (dus voorgaande) jaar of jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor HCAW. De prijs werd voor het eerst uitgereikt op 28 maart 1994. Sindsdien wordt de bokaal elk jaar uitgereikt tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie.

  Op 30 april 2003 ontving John Derks in Bussum mede voor zijn vele werk voor HCAW een koninklijke onderscheiding.

  John Derks overleed op 15 oktober 2015. Hij werd 86 jaar oud.

 • Ereleden

  HCAW heeft de volgende leden als Erelid benoemd:

  Erevoorzitters:

  Wim Boin

  John Derks

  Jan Kort

  Idsard van der Schouw

  Ereleden:

  Jo Amse

  Roy Berrevoets

  Joop van Bolhuis

  Jeffrey Cranston

  Jan Dalhuisen

  Annemieke van Kappel

  Ad Fijth

  Ade Fijth

  Rob Hoffman

  Ron Jaarsma

  Wil Kitslaar

  Lars Koehorst

  Jurjan Koenen

  Marja Kreuning

  Ruud Kreuning

  Ada Majoor

  Clive Mendes

 • Leden van Verdienste

  HCAW heeft de volgende Leden van Verdienste benoemd:

  Rinie Amse

  Dieks Bannink

  Adrie Berrevoets

  Ton de Bruijckere

  Gé de Bruijn

  Ray de Bruijn

  Frank de Bruin

  Jeannette Bus

  Feiko Drost

  Miriam Goijaerts-Kuit

  Henk van der Graaf

  Jacky Hartman

  Tom Huisman

  Ruud Huijssteden de Wit

  Lies Jager

  Carel van Joolen

  Frans van Kappel

  Herry Keetelaar

  Corry Kleyer

  Wim Koenders

  Wilfried Lam

  Erma van Lamoen

  Nico van de Luitgaren

  Craig McGinnis

  Cyril Middelkoop

  Rozet Middelkoop

  Alex Nansink

  Toon Otte

  Fred Remmers

  Marja Ruisch

  Monique Seignette

  Eric Schellekens

  Gerrit Tiemens

  Joop van Voorst

  Johan Waldner

 • John Derks Bokaal

  De John Derks bokaal is uitgereikt aan de volgende leden of vrijwilligers:

  1993: Ruud Huijssteden de Wit

  1994: Marie Otte

  1995: John Derks en Rob Bus

  1996: Feiko Drost

  1997: Madelon Beek

  1998: Hans Mantel

  1999: Wilfried Lam

  2000: Rozet en Cyril Middelkoop

  2001: Ria Schipper en Ria van Rosmalen

  2002: Dennis Vorst

  2003: Ans en Huub Baaij

  2004: Ron Schel

  2005: Ge de Bruijn

  2006: Cor van de Bosch

  2007: Joop van Voorst en Tom Huisman

  2008: Herry Keetelaar

  2009: Frank en Elly ter Hoeven

  2010: Collectief van privé sponsors

  2011: Frank Mooijman

  2012: Joanne Roelvink

  2013: Alex Nansink en Richard Spermon

  2014: Ruth Rebel

  2015: Henny Bus-Houweling