• Contributie 2024

  1. Contributie BeeBall, Honkbal en Softbal breedtesport

  De contributie voor de breedtesport is leeftijdsgebonden. 

  • 22 jaar en ouder: € 300

  • 13 t/m 21 jaar: € 285

  • t/m 12 jaar: € 255 (voor beeballers inclusief pakhuur)

  • Slowpitch: € 165

  Gezinnen waar lidmaatschap van een sportclub financieel lastig is, kunnen een beroep doen op www.jeugdfondsaportencultuur.n 

  2. Topsport

  • Honkbal Heren 1: voor de selectiespelers van Heren 1 geldt een individuele regeling.

  • Honkbal Heren 2, Softbal Dames 1 en A-lijn jeugd (U12 1, U15 1 en U21 1): basiscontributie (zie hierboven) + € 70

  3. Niet-spelende leden

  • Niet-spelende leden staan niet ingeschreven bij de KNBSB en mogen dus niet meedoen aan wedstrijden. Ze zijn wel clublid.
   De contributie voor niet-spelende leden bedraagt €120.

  4. Korting

  Dubbele Leden:

  Leden die voor twee sporten (honkbal en softbal) als spelend lid staan ingeschreven betalen voor de 2e sport € 60. Op de contributiefactuur wordt dit om administratieve redenen berekend middels een korting op de contributie voor de 2e sport. 

  Werkende Leden:

  Spelende leden, die tevens staan ingeschreven als coach van een jeugdteam hebben recht op een korting op de contributie van € 50. 

  5. Betalingsregeling

  Spelende leden kunnen gebruik maken van een betalingsregeling. In dat geval betalen zij hun contributie bij voorkeur via automatische incasso. Je betaalt de contributie dan in drie gelijke termijnen in de maanden februari, maart en april.

  Leden die gebruik willen maken van de betalingsregeling moeten dit uiterlijk 15 januari op 'Mijn HCAW' doorgeven en daarbij een machtiging afgeven.

  Nieuwe leden, die zich na 15 januari hebben gemeld, kunnen pas het volgende jaar deelnemen aan de betalingsregeling. Tussentijdse instromers krijgen een contributiefactuur toegestuurd.

  NB: Leden die geen gebruik maken va de betalingsregeling dienen de contributie in een keer te voldoen. Je krijgt hiervoor in februari een factuur met betaallink toegestuurd.

  Vragen over betalingen kunnen worden gesteld via administratie@hcaw.nl. 

  6. Opzeggen lidmaatschap:

  Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, moeten dat uiterlijk voor 31 december voor het betreffende verenigingsjaar doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@hcaw.nl. Dus niet opzeggen via je coach/trainer!

  Indien je na 31 december je lidmaatschap opzegt dan is het in principe niet mogelijk een gedeelte van je contributie terug te krijgen.

  In het geval van een langdurige blessure of verhuizing kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

   

 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

  Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

  Voor meer informatie zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.