• Na het opmaken van de balans over afgelopen jaar, doet het bestuur een voorstel voor contributie voor het nieuwe seizoen (dit jaar). Uiteraard moet dit nog worden goedgekeurd tijdens de ALV. Tevens zullen we daar een stukje uitleg geven over de nieuwe basisconstructie (gebaseerd op leeftijden voor honkbal als ook softbal) en de opbouw voor eerste klasse teams. 

    De contributie wordt gefactureerd vanaf eind februari 2022 en de eventuele verhoging zal dan worden verrekend via de laatste afschrijving/naheffing.